Informace pro nováčky

Oddíl je organizován pod Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Většina členů pochází z řad studentů nebo absolventů. Není však omezen jen na tuto fakultu. Pokud jsi tedy student nebo absolvent jiné fakulty, či prostě jen chceš lézt, určitě se k nám přidej.

Co můžeš od oddílu čekat?

 • Podívej se na odkaz O nás
 • Jsme aktivní oddíl, kde se leze, jezdí se hodně po skupinkách do sportovních i alpských oblastí a v Čechách nejvíc na pískovcové skály.
 • Tréninky včetně lezení na komerčních stěnách jsou za symbolickou cenu 50 Kč, stejně jako pondělní jóga a sauna.
 • Můžeš si půjčovat oddílový materiál
 • Můžeš si půjčovat oddílové průvodce
 • Můžeš lézt s novými kamarády a také se od nich mnoho naučit. Nečekej však přílišnou organizovanost a velkou péči, předpokladem pro nováčka jsou aktivní přístup a chuť se učit.
 • A také můžeš dobře zapařit na Posledním slanění či jiné oddílové akci.

Jak se přihlásit?

 • Kontaktní osobou je náš pokladník, Barbora Procházková (baara.prochazkova@gmail.com)
 • Vyplň formulář na této adrese.
 • Zaplať členský příspěvek (500,- student, 800,- ostatní/rok ) – na oddílový účet 670100-2208458335/6210 u mBank. Jako variabilní symbol uveď své rodné číslo.
 • Napiš Báře, sdělí ti další informace, včetně místa a času nejbližšího tréninku.
 • Po uhrazení poplatku se zaregistruj do emailové Horokonference, pomocí které se oddíl domlouvá na tréninzích a akcích.